Jodełka

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 43

Mirosławiec
  
WKŁ Jodełka Mirosławiec - email:
b_180_0_16777215_00_images_do_artykulow_mysliwy.jpg

By zostać myśliwym niezbędna jest wielka pasja, odwaga i umiejętność przezwyciężania samego siebie.

 

Podtawowe warunki, jakie należy spełnić, by zostać myśliwym:

 

  • pełnoletniość ( do uzyskania pozwolenia na broń skończone 21 lat ),
  • posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw obywatelskich
  • niekaralność za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim
  • posiadanie walorów moralnych dających rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa.

A gdy jesteś już wiesz, że na pewno chcesz być myśliwym rozpoczynasz :

1. Staż kandydacki

Staż kandydacki trwa minimum rok.

By zostać przyjętym na staż należy złożyć wniosek, który możesz przekazać bezpośrednio do koła łowieckiego w którym chcesz odbyć staż. Jeśli jednak nie wybrałeś koła, wniosek złóż do właściwego terytorialnie Zarządu Okręgowego PZŁ, który skieruje Cię na staż do jednego z kół macierzystych okręgu.

Staż rozpoczyna się z chwilą, gdy koło łowieckie zgłosi Cię do właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ, a ten zarejestruje Cię w systemie informatycznym PZŁ. To właśnie w tym momencie otrzymasz dzienniczek stażysty i zobowiązany/a jesteś do określenia się czy korzystasz z ubezpieczenia dla stażysty, czy też rezygnujesz z ubezpieczenia.
Ubezpieczenie wynosi 31,00 zł i opłacasz je bezpośrednio w biurze ZO PZŁ lub przelewem na rachunek bankowy ZO PZŁ z dopiskiem - "imię, nazwisko - wpłata oc stażysty".
Koło łowieckie przydziela Ci opiekuna. Ta osoba będzie Twoim przewodnikiem w łowieckim świecie.

Ze stażu zwolnieni są absolwenci szkół leśnych.

Po zakończeniu stażu następuje

2. Szkolenie

Zgłaszasz się do właściwego ZO PZŁ na kurs podstawowy dla kandydatów na członków PZŁ.
Należy wypełnić  podanie i przekazać je osobiście, pocztą lub mailem.do ZO PZŁ. Po otrzymaniu Twojego podania przed rozpoczęciem kursu zostaniesz powiadomiony o nim pisemną informacją zawierającą harmonogram kursu, koszt kursu wraz z podaniem numeru konta na który należy dokonać przelew opłaty.

Kurs obejmuje cykl wykładów i treningi strzeleckie. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Kurs kończy egzamin:

  • pisemny test wyboru,
  • egzamin ustny,
  • egzamin strzelecki

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu. W tym momencie możesz już ubiegać się o członkowstwo w Polskim Związku Łowieckim.

3. Badania lekarskie

Należy zgłosić się do uprawnionego lekarza upoważnionego do przeprowadzenia badania pod kątem możliwości uzyskania pozwolenia na broń.
Informacje o lekarzach i psychologach uprawnionych do badań znajdziesz na stronie Policji ( kliknij link).

4. Wstąpienie do PZŁ

Do ZO PZŁ dostarczasz zaświadczenie o niekaralności, dwa zdjęcia legitymacyjne, wypełniasz kartę ewidencyjną myśliwego., uiszczasz wpisowe oraz składkę PZŁ na dany rok.
Otrzymujesz legitymację członka Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaświadczenie o członkostwie i uiszczonej opłacie składki.

5. Pozwolenie na broń

Posiadając zaświadczenia o :

  • zaliczonym kursie podstawowym,
  • członkowstwie w PZŁ oraz opłaconych składkach,
  • możliwości posiadania pozwolenia na broń ( wydanego przez lekarza )

składasz wniosek do Komendy Policji o wydanie pozwolenia na broń.

Po otrzymaniu decyzji Policji w spawie zgody na posiadanie broni myśliwskiej możesz dokonać jej zakupu.

6. Jaka forma łowiectwa mi odpowiada?

Gdy jestes już członkiem PZŁ możesz zostać myśliwym stowarzyszonym w kole łowieckim. Możesz także zostać myśliwym niestowarzyszonym z kołem łowieckim. W tym celu wypełniasz podanie o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych.

Którą opcję wybrać ?

Zostając członkiem koła otrzymujesz możliwość uprawiania łowiectwa, w gronie kolegów z koła, na dzierżawionym przez to koło obwodzie łowieckim. Musisz jednak uiścić wpisowe do koła i regularnie opłacać składki członkowskie. Trzeba też systematycznie uczestniczyć w pracach społecznych organizowanych na rzecz zagospodarowania dzierżawionego obwodu łowieckiego.

Opcja druga to członkostwo w PZŁ na zasadach członka niestowarzyszonego z kołem łowieckim. Nie należysz do żadnego koła. Zarząd Okręgowy wyznacza dla Ciebie terminy szkoleń i obowiązkowych przystrzelań broni. Koszty są znacznie niższe (brak opłat do koła i kosztów związanych z realizacją prac społecznych), ale pojawia się problem – gdzie polować. Wówczas możemy liczyć na zaproszenia kolegów i oferty biur komercyjnych.

Członkowstwo w kole daje nam możliwość pełnego zaangażowania się w łowiectwo. Opcja druga jest idealna dla osób zapracowanych, nie mających zbyt wiele czasu wolnego. Pozwala nam na bycie myśliwym okazjonalnie wykonującym łowiectwo. Wybór należy więc do nas. Nalezy jednak pamiętać, że zawsze możemy zmienić swój status i ubiegać się o przyjęcie do koła łowieckiego bądź też zrezygnować z członkowstwa w kole łowieckim i zostać myśliwym niestowarzyszonym.

 

 

bron-mysliwska

Przeczytaj również...

Aktualności

zmiana-siedziby-zo-piłaUprzejmie informujemy Koleżanki i Kolegów, iż od dnia 28 stycznia ( poniedziałek ) do 1 lutego ( piątek ) 2019 r. , w związku z prowadzoną przeprowadzką siedziby Biura ZO PZŁ, nie będziemy mieli możliwości obsługi interesantów. Nowa siedziba położona w...Czytaj wiecej...
Andrzej Gontarczuk
aktualności-ocena-byków-2017-2018W dniu 05.03.2018r w Nadleśnictwie Mirosławiec odbędzie się ocena trofeów-jeleń byk.Rejestracja w godz 8,00-9,00 -ocenaw godz.9.00-10.00.Z myśliwskim Darz BórCzytaj wiecej...
Henryk Budny

Translate

Polish Danish English French German Swedish

Dane adresowe

Wojskowe Koło Łowieckie
Nr 43

Jodełka

78-651 Mirosławiec Górny

Skrytka pocztowa Nr 8


email

 

Zarząd koła

Prezes zarządu
Sylwester Hałas

532 260 997


Łowczy Koła
Henryk Budny
+48 785 420 200

Podłowczy
Andrzej Niezgoda

+48 793 574 718

Skarbnik
Andrzej Gontarczuk
531 728 721

Sekretarz
Paweł Przygoda
691 717 187

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mariusz Janus


Koło Łowieckie ''JODEŁKA"
w Mirosławcu Górnym
nr konta
5489 4110 3200 9211 8720 0000 10

NIP 765-14-27-938,REGON 570247621